اخبار فناوری » اینسومنیاک گیمز یا راک استدی؛ کدام یک با ابرقهرمانان موفق‌تر بودند؟