اخبار ورزشی » پیام وداع تئو با هواداران رئال:”امروز و همیشه، هالا مادرید”