اخبار ورزشی » پشیمانی پدیده برزیلی رئال از تکل خشن