اخبار ورزشی » تصمیم عجیب سولاری در مورد خط زدن کریستو مقابل سوسیه داد