اخبار ورزشی » به جا مانده از بازی با آلاوس: این رئال نیست